VIII Ogólnopolski Kongres Dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych

Placówki niepubliczne w obliczu reformy edukacji

Warszawa 6 października 2017 r.
Godz. 10:00-17:30

Zapisz się
#KongresNiepubliczne

Weź udział w kongresie, jeżeli chcesz:

Ikona 1

Dowiedzieć się, jak prawidłowo i w pełni zgodnie z wytycznymi MEN wdrożyć założenia reformy oświaty w swojej placówce, a jednocześnie zachować efektywność pracy

Ikona 1

Upewnić się, w jaki sposób monitorować realizację nowej podstawy programowej w placówce, tak aby uniknąć zarzutów ze strony KO oraz rodziców

Ikona 1

Rozstrzygnąć wątpliwości, w jaki sposób dokonać obowiązkowej modyfikacji statutu placówki o zapisy wynikające z reformy systemu edukacji

Ikona 1

Zyskać gwarancję, że prawidłowo opisujesz faktury, tak aby zabezpieczyć się przed zakwestionowaniem wydatków placówki przez samorząd

Ikona 1

Uzyskać odpowiedź na pytania związane z wszystkimi aspektami działalności szkół i przedszkoli niepublicznych od ekspertów– prawników, którzy na co dzień bronią placówek niepublicznych w sprawach związanych z dotacjami

Z naszego kongresu wyjdziesz z:

 • Umiejętnością wykorzystywania obowiązujących przepisów prawa oświatowego oraz finansowego na korzyść swojej placówki
 • Sprytnymi, lecz legalnymi sposobami zabezpieczenia interesów swojej placówki w kwestii rozliczania i wydatkowania dotacji oświatowej
 • Zestawem gotowych zapisów do statutu, które pozwolą uniknąć problemów podczas kontroli KO
 • Praktycznym schematem organizacyjnym działań dyrektora w placówce niepublicznej w okresie przejściowym zmian w oświacie
 • Pakietem gotowych narzędzi do monitorowania realizacji nowej podstawy programowej w przedszkolach i szkołach niepublicznych

Dlaczego warto wziąć udział w kongresie?

 • Przed kongresem dokładnie przeanalizujemy, jakie placówki Państwo reprezentują, aby prelegenci mogli lepiej dostosować omawiane przez siebie przykłady do specyfiki Państwa pracy
 • Umożliwiamy zdobycie pomocy dydaktycznych, wyposażenia placówki oraz udziału w kursach i szkoleniach w licznych konkursach
 • Zapewniamy Państwu platformę szerokiej wymiany doświadczeń i pole do rzetelnej dyskusji - po każdym bloku tematycznym przewidziany jest panel dyskusyjny, podczas którego prelegenci odpowiedzą na Państwa pytania związane z tematem wystąpienia
 • Skupiamy się na aktualnych realiach pracy w oświacie niepublicznej w Polsce – tak aby wszystkie przedstawione podczas kongresu rozwiązania były w 100% możliwe do wykorzystania w Państwa placówkach przez cały czas trwania kongresu w osobnej sali działać będzie punkt konsultacyjny, aby umożliwić każdemu z Państwa indywidualne skorzystanie z porad ekspertów w komfortowej atmosferze
 • Zapewniamy Państwu platformę szerokiej wymiany doświadczeń i pole do rzetelnej dyskusji - po każdym bloku tematycznym przewidziany jest panel dyskusyjny, podczas którego prelegenci odpowiedzą na Państwa pytania związane z tematem wystąpienia

Prawie 2000 zadowolonych uczestników poprzednich edycji nie może się mylić!

Jako jedyni na rynku oferujemy wyłącznie praktyczne rozwiązania, które będą Państwo mogli wdrożyć w swoich placówkach od razu po powrocie z konferencji!

Zapisz się

Program kongresu 10.00 – 17:30

CZĘŚĆ IPlacówki niepubliczne w obliczu reformy edukacji

SESJA EKSPERCKA

 • Zmiany w strukturze szkół podstawowych oraz możliwe sposoby wygaszania, włączania i przekształcania gimnazjów - jak je prawidłowo przeprowadzić?
 • Wprowadzenie nowych przedmiotów, nowy wymiar godzin nauczania – jak przełożyć nowe ramowe plany nauczania na szkolne plany nauczania w szkołach niepublicznych
 • Zadania dyrektora placówki niepublicznej w okresie wprowadzania zmian
 • Kwalifikacje wymagane od nauczycieli w placówkach niepublicznych po 1 września 2017 r.
 • Zakładanie nowych placówek niepublicznych po 1 września 2017 r., w nowym porządku oświatowym

CZĘŚĆ IINowa podstawa programowa w szkołach i przedszkolach niepublicznych

SESJA EKSPERCKA

 • Nowa podstawa programowa dla przedszkoli oraz nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego – przejrzysty wykaz zmian na zasadzie porównania „było-jest”
 • W jaki sposób dyrektor powinien przygotować się do kontroli realizacji nowej podstawy programowej – jak opracować plan monitoringu oraz odpowiednie narzędzia kontroli?
 • Do czego warto zobowiązać nauczycieli i jakich dokumentów od nich wymagać, aby mieć pewność, że prowadzą zajęcia zgodnie z nowymi wytycznymi MEN?
 • Jakie informacje koniecznie należy wpisywać do dziennika w szkole i przedszkolu niepublicznym?

CZĘŚĆ IIIKontrowersje w zakresie wydatkowania, rozliczania i kontroli dotacji – case study

SESJA EKSPERCKA

 • Planowane zmiany w zakresie dotowania placówek niepublicznych od stycznia 2018 r.
 • Opodatkowanie wynagrodzenia osoby prowadzącej placówkę niepubliczną, pełniącej funkcję dyrektora po zmianach z 2017 r.
 • Jak prawidłowo opisywać faktury za wydatki ponoszone z dotacji, aby uniknąć ich zakwestionowania przez samorząd?
 • Wydatkowanie dotacji oświatowej – czy pieniądze niewykorzystane w jednym miesiącu można wydać w kolejnym oraz czy środki z grudnia 2017 r. można będzie wykorzystać w styczniu 2018 r.?
 • Prawne możliwości kwestionowania przez placówki niepubliczne wysokości bieżących dotacji oraz dochodzenia wypłaty zaniżonych dotacji z lat poprzednich
 • W jakich sytuacjach gmina może się upomnieć o zwrot części lub całości dotacji, a w jakich absolutnie nie ma do tego prawa?

CZĘŚĆ IVDokumentowanie pracy placówki niepublicznej

SESJA EKSPERCKA

 • Obowiązkowe zmiany w statutach niepublicznych przedszkoli i szkół w związku z reformą edukacji
 • Jakie elementy powinien zawierać statut, aby KO nie podważyło jego zgodności z ustawą o systemie oświaty?
 • W jakich sytuacjach w ciągu roku i w jaki sposób należy modyfikować statut, aby nie naruszyć jego spójności?
 • Wewnętrzny nadzór pedagogiczny nad placówką niepubliczną w roku szkolnym 2017/2018 – dlaczego warto go prowadzić?
 • Dodatki do pensji pracownika (premie, nagrody itd.)– jak je zapisać w regulaminie wynagradzania?
Wiemy

CO MIESIĄC DO REDAKCJI FORUM PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH SPŁYWA KILKADZIESIĄT PYTAŃ DO EKSPERTA

– dzięki temu wiemy, jakie problemy są dla Państwa najtrudniejsze do rozwiązania. Wszystkie te kwestie zostaną poruszone podczas konferencji!

Prelegenci:

Izabela Suckiel

Izabela Suckiel

Konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, ewaluacji, oceniania i pomiaru dydaktycznego. Nauczyciel dyplomowany, członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. Absolwentka biologii Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyła studia podyplomowe: Pomiar dydaktyczny i egzaminowanie, Zarządzanie Projektami Europejskimi, Coaching, oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, Edukatorka w programach ogólnopolskich, wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych. Autorka programów grantowych dla dyrektorów i nauczycieli oraz materiałów edukacyjnych.

Robert Kamionowski

Robert Kamionowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny od 1993 r., w Kancelarii Peter Nielsen & Partners od 1992 r.. Specjalizuje się w prawie oświatowym, administracyjnym, cywilnym i prawie pracy. Redaktor naczelny bloga PrawoiEdukacja.pl, autor szeregu artykułów i publikacji.

Kazimierz Stankiewicz

Kazimierz Stankiewicz

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Filologii Polskiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Abiturient studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od początku pracy zawodowej związany ze szkolnictwem niepublicznym – najpierw jako nauczyciel, od ponad 12 lat zaś jako dyrektor szkół. Obecnie jest dyrektorem zarządzającym szkół prywatnych oraz wiceprezesem zarządu organu prowadzącego te placówki. Dziennikarz i redaktor prowadzący „Forum Placówek Niepublicznych”.

Pakiet uczestnika zawiera:

 • Możliwość uczestnictwa we wszystkich panelach prezentowanych podczas Kongresu – nie ograniczamy wyboru tematyki. Udział w kongresie jest certyfikowany. Patronat merytoryczny nad kongresem sprawuje czasopismo "Forum Placówek Niepublicznych".
 • Prelekcje prowadzone wyłącznie przez uznanych specjalistów w zakresie prawa oświatowego - dzięki temu macie Państwo gwarancję, że przedstawiona wiedza ma najwyższy certyfikat jakości
 • Możliwość konsultacji z każdym z prelegentów - dzięki temu jednego dnia w jednym miejscu będziecie Państwo mogli zweryfikować swoje obserwacje i wątpliwości.
 • Pakiet materiałów konferencyjnych do odbioru podczas rejestracji – a w nim streszczenia wykładów z miejscem na notatki oraz gotowe do wykorzystania dokumenty
 • Lunch oraz przerwy kawowe

OFERTA SPECJALNA

50 biletów w niższej cenie!

Udział STANDARD 449 zł 379 zł

Udział dla prenumeratorów "Forum Placówek Niepublicznych" 349 zł

W promocji pozostało:
8 / 50 miejsc

Jak skorzystać z promocji?

Wpisz kod rabatowy kongres70 aby zapisać się w niższej cenie: 379 zł netto

Uwaga! Jeśli jesteś prenumeratorem czasopisma „Forum Placówek Niepublicznych”, przysługuje Ci niższa cena na udział w spotkaniu (349 zł netto)!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Kongres odbędzie się 6 października 2017 r. w Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa.

Sprawdź dojazd ze swojej miejscowości:

PARTNERZY:

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Tak, można otrzymać dodatkowe rabaty przy zgłoszeniach mnogich z jednej instytucji. Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 874 lub maria.osesek@forum-media.pl.

Cena obejmuje udział w całodniowej konferencji oraz catering. Cena nie obejmuje noclegu i parkingu.

Podstawę płatności za konferencję stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma. Dokument wygeneruje się automatycznie zaraz po rejestracji zgłoszenia na stronie internetowej. Fakturę pro forma mogą Państwo pobrać online. Pełną informację na temat płatności otrzymają Państwo także na podany adres mailowy wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Możliwa jest także płatność online bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszenia. Przy wyborze tej formy płatności gwarantujemy Państwu 2% rabatu. W przypadku dokonania płatności przed terminem konferencji faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.

Tak, każda osoba/firma zgłaszająca się do udziału w wydarzeniu otrzyma fakturę. Fakturę VAT wyślemy listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności lub w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od wydarzenia. Nie ma możliwości odbioru faktury VAT na miejscu konferencji.

W przypadku zmiany danych wystarczy przesłać pisemną informację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację zamawiającego, np. numer faktury pro forma, zamówienia lub dokładne dane firmy oraz wskazać prawidłowe dane do wystawienia dokumentu. Zmiany danych jest możliwa przed wystawieniem faktury VAT (czyli przed dokonaniem wpłaty za konferencję, najpóźniej do 2 dni przed terminem konferencji).

W tej sytuacji przysługuje Tobie możliwość zmiany uczestnika. Poinformuj nas o tym pisemnie na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację, np. numer Klienta lub numer NIP firmy. Zmiany uczestnika możesz dokonać najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem/konferencją .

Udział w konferencji można zgłaszać do 02 października 2017 r.

W ciągu 4 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji drogą mailową. W przypadku braku odpowiedzi uczestnik proszony jest o kontakt z organizatorem pod numerem 61 66 55 874 lub mailowo maria.osesek@forum-media.pl

Szczegółowe informacje zostaną wysłane najpóźniej w terminie 5 dni przed konferencją, dodatkowo na stronie internetowej dedykowanej naszej konferencji www.kongresbiologiczny.pl znajdą Państwo wszystkie istotne informacje.

Nieuregulowanie płatności przed terminem konferencji nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji. Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w konferencji, musi złożyć pisemną rezygnację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl lub listownie na adres Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań

 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
 • Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację do 02 września 2017 r. nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 • Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 02 września 2017 r., a nie wezmą udziału w Kongresie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.

Certyfikat wręczymy Tobie osobiście w dniu wydarzenia. Wszystkie osoby, które podpisały się na liście uczestników otrzymają zaświadczenie po zakończeniu programu szkolenia/konferencji.

Zwolnienie z VAT przysługuje tylko jeżeli faktura VAT wystawiana jest na jednostkę sektora finansów publicznych, która dodatkowo potwierdzi, że finansuje udział w szkoleniu/konferencji co najmniej w 70% ze środków publicznych. W przypadku jeżeli np. Szkoła zgłasza swojego pracownika na szkolenie/konferencje i zaznaczy odpowiednie oświadczenie w formularzu zamówienia (potwierdzające finansowanie udziału w co najmniej 70% ze środków publicznych) faktura VAT zostanie wystawiona bez naliczania podatku VAT.

Faktura VAT potwierdza wykonanie usługi i zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być wystawiona na pełną wartość. Nie ma możliwości podzielenia faktury na części.

W związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego (gminach, powiatach, województwach) oraz ich jednostek organizacyjnych od 1 stycznia 2017 każda faktura zakupowa otrzymywana przez urząd obsługujący gminę, przez jej jednostkę lub zakład budżetowy i ich dotycząca, musi zawierać na fakturze dane nabywcy oraz dodatkowo odbiorcy. Faktura VAT powinna zawierać dane identyfikacyjne gminy (jednostki nadrzędnej) jako nabywcy tj. jej nazwę, adres i NIP oraz dodatkowo dane identyfikacyjne jednostki organizacyjnej, jako podmiotu działającego w jej imieniu, czyli nazwę odbiorcy towarów i usług i jego adres. Formularz zawiera pola dot. danych nabywcy i odbiorcy, prosimy o uzupełnienie odpowiednich informacji.KONTAKT

Potrzebujesz szczegółowych informacji?
Aby skontaktować się z nami wypełnij poniższy formularz:

 


 

Wiadomość*:

Pytania merytoryczne:

Joanna Chodor

Joanna.Chodor@forum-media.pl
Tel. 61 66 55 869

Maria Osesek

Maria.Osesek@forum-media.pl
Tel. 61 66 55 874

Biuro reklamy:

Marlena Zamojcin

marlena.zamojcin@forum-media.pl
Tel. 61 668 31 80, 603 155 364


Organizator:
Organizator
Forum Media Polska
Forum Media Polska Sp. z.o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań